Flere druknet i sommer enn de som mistet livet i trafikken. Foto: Pixabay

Publisert 08.09.2020 10:29, oppdatert 08.09.2020 10:30 - Redningsselskapet - tips@stottmedia.no

39 personer druknet i sommer

12 personer omkom i drukningsulykker i august. Ifølge Redningsselskapets har totalt 39 personer omkommet som følge av drukning i sommer. Det er én færre enn i både 2018 og 2019, men flere enn de som mistet livet i trafikken i samme periode. 

 

  

Tross at det ble tidenes båtsommer i år, har det vært en nedgang i båtrelaterte drukningsulykker. Mellom juni og august omkom åtte personer i drukningsulykker fra fritidsbåt, mot 16 i samme periode i fjor. Av sommerens ulykker skjedde halvparten mens båtene lå ved land. 

Alle som omkom fra fritidsbåt i sommer var menn over 40 år. Fire av ulykkene skjedde på sjøen, to i elver og to i vann/innsjøer.

Økning i drukning etter fall fra land

I sommer har 18 personer druknet etter å ha falt i vann eller sjø fra land, mot seks i samme periode i fjor. To små barn falt i en elv og i sjøen; begge på Vestlandet. To voksne menn omkom i forbindelse med fiske i elv, mens tre personer falt i vannet da de var på tur. For de resterende er forløpet ikke kjent.

Sju av ulykkene skjedde i elv, åtte i sjøen og fire i vann/innsjøer.

– Totalt sett har det vært flere drukningsdødsfall i elver og innsjøer enn på sjøen i sommer. Det understreker viktigheten av å kunne gjøre gode risikovurderinger over alt der vi ferdes i nærheten av vann, sier Krangnes.

Barn og unge utsatt for badeulykker

10 personer druknet i forbindelse med bading i sommer. Av disse var sju personer under 25 år, mens én var i 50-årene og to var i 70-årene. Ni av ti var menn. Av de ti badeulykkene skjedde fire i vann/innsjøer, tre i elver og tre i sjøen. Alle utenom to badet sammen med andre.

– Også i sommer ser vi at barn og unge er mest utsatt for å drukne under bading. For at ingen barn skal drukne i Norge, er det viktig at kommunene og skolene sørger for at lærerne har riktig kompetanse og nok tid til å oppfylle de nye kompetansemålene for svømmeopplæring, sier Krangnes. 

I den nye læreplanen for kroppsøving legges det vekt på at barna skal lære å ferdes trygt rundt vann. Svømming, selvberging og livredning skal læres både innendørs og ute, der de aller fleste ulykkene skjer.

– Dette er livsviktig og livslang læring som dessuten legger grunnlag for vannglede og gode opplevelser gjennom hele livet, sier Krangnes.

Flere omkom av drukning enn i veitrafikken

I sommer har drukning vært en hyppigere dødsårsak enn trafikkulykker. Mens 27 personer omkom i veitrafikken, døde 39 personer av drukning. 

Fra 1. januar til 31. august har 69 personer omkommet både i veitrafikken og i drukningsulykker.

For drukningsstatistikk pr fylke og andre detaljer, se vedlagte rapport for august eller rs.no/drukning

Drukningsulykker om sommeren

Type ulykke 2020 2019 2018
Fall fra land/brygge 18 6 12
Fritidsbåt* 8 16 8
Bading 10 9 16
Dykking 2 3 2
Bil i vann 0 3 1
Annet 0 3 1
Yrkesbåt 1 0 0
Totalt 39 40 40

* Ulykker med kano, kajakk, seilbrett, SUP etc. er inkludert i Fritidsbåt. Sommeren 2018 druknet tre personer fra kajakk/kano. Sommeren 2019 druknet en person fra kajakk/kano og en person fra SUP.

Les også